Skåneleden

Skåneleden
Skåneleden erbjuder det bästa som vandringsleder i Skåne har att erbjuda och sträcker sig genom det vackra skånska natur- och kulturlandskapet. Leden är över 100 mil lång och är uppdelad i fem delleder, totalt 89 etapper. Vissa av etapperna knyts ihop och gör det möjligt att göra rundvandringar.


Enklare lägerplatser med vindskydd och toalett finns tillgängliga utmed alla vandringsleder i Skåne. Längs Skåneleden finns ofta också möjligheter till annat boende, som vandrarhem och B&B. Skåneleden är i fält markerad med orange färg.


Rekommenderade angöringspunkter med buss och tåg är angivna under respektive delled och är synliga i kartläget under aktuell etapp. Här kan du också söka förbindelser från valfri startpunkt ut med Skåneleden.

http://www.skaneleden.se/leden/