Gamla Poststigen

Gamla Poststigen

ÅRRENJARKA • SNJERAK • KVIKKJOKK


Årrenjarka – Snjerak - Kvikkjokk


Längd: 17km (1-2 dagars vandring)Denna vandringsled, gamla poststigen, lämpar sig även för kortare etapper. Leden går från bygd och barrskog till björksog och fjäll.


Den s.k. Poststigen är en led som anlades genom gröna jobb sent 1980-tal/tidigt 90-tal, och som

går mellan Kvikkjokk och Årrenjarka över lågfjällen Sjnjerak och Gassavárre.


Utefter leden finns flera vindskydd och en raststuga på toppen av Sjnjerak. Det är en led som används en hel del då

det är en fin dagstur eller lätt övernattningstur att gå till Årrenjarka (eller tvärtom). Leden är

omväxlande med såväl fjällurskog som lättvandrad fjällhed från vilken man har utsikt mot

Sarekfjällen i norr och rakt in i Tarraälvens dalgång i väster. Till Årrenjarka stugby är det ca 17 km

från Kvikkjokk vilket kan vara en lagom lång dagstur med lätt packning. Bussen passerar Årrenjarka

på väg till och från Kvikkjokk vilket gör att man kan ta sig till och från leden på båda ställen utan bil.

Bitvis branta stigningar uppför Kassavare.

Vandringen går i mycket fin gammal fjällurskog in i Kvikkjokk- Kabla naturreservat. Fortsätter man kommer man upp på de gamla slåttermyrarna. Längd 22 km.


Vid myren Ruska finns nästa rastplats med vindskydd och eldstad. Här viken leden av, och en brant stigning tar vid i Stournjåske. Här har man en ymnig flora på vägen upp mot Kassavare. Väl uppe på högfjället, ca 9 km från Årrenjarka, väntar en fantastisk panoramavy över lågfjället Kabla och Pårtefjällens höga toppar i Sareks nationalpark. Leden fortsätter nu över Kassavare mot Snjerak med vacker vy över Kvikkjokksdeltat innan nedstigningen mot Kvikkjokk börjar.


Ailatis - Predikstolen, det heliga berget

Efter en båttur över sjön Saggat följer man markerad stig upp på berget Ailatis. Leden går bitvis in i Pärlälvens naturreservat. Här har man en en vidunderlig utsikt över fjäll, skog och sjö. Rastplats med vindskydd finns efter leden. Brant stigning. Längd 6 km t o r.


Årrevare 

Lätt till medelsvår vandring upp på berget Årrevare, 522m över havet. Välmarkerad led. Utsiktspunkt mot Sarektoppar. Uppe på berget finns vindskydd och eldstad med vacker utsikt över Pärlälvensnaturreservat, sjöar och fjällBjörnviken4 km lätt vandring, markerad led. Fin vandring längs sjön Saggat till stenstranden i Björnviken vid Årrevares fot. Eldstad. 5 km t o r.
För mer information om aktiviteter och boende:Är någon information du vill lägga till eller något felaktig?

Kontakta gärna oss så fixar vi till det.

Epost: Info@friluftsinfo.se