Gränsleden

Gränsleden


Gränsleden är en gammal led som går mellan Sörfjorden i Norge och Áhkájávrre i Sverige. Leden ansluter till Nordkalottleden och går från fjäll till fjord. I Sverige börjar den i Rijtjem (Ritsem).


Leden användes förut som handelsled och förbindelselänk för människorna i närområdet. Under andra världskriget var Rádjebálges också en välanvänd stig för flyktingarna som flydde från Norge till Sverige.


Området kring leden är präglad av renskötseln. På många ställen finns gröna och växtrika renvallar som användes när renarna mjölkades. I närheten av dem ligger gamla boplatser.


På svensk sida finns det raststugor med toaletter och vedförråd och på norska sidan finns det sovstugor. Man kan korta turen genom att åka båt på Áhkájávrre istället för att vandra hela vägen från Rijtjem. Från Sörfjord går det båtar till Gásluokta/Kjöpsvik.


Den bästa tiden för att vandra leden är från juni till och med september.

Är någon information du vill lägga till eller något felaktig?

Kontakta gärna oss så fixar vi till det.

Epost: Info@friluftsinfo.se