Jämtlandstriangeln

Jämtlandstriangeln


(47km, 3-5 dagar)


Storulvån - Sylarna 16 km

Sylarna - Blåhammaren 19 km

Blåhammaren - Storulvån 12 km


Storulvån till Blåhammaren

Storulvån – Blåhammaren

Etapplängd: 12 km

Höjdskillnad: 370 m


Sträckan mellan Storulvån och Blåhammaren är 12 km. Utgår du från Storulvån börjar vandringen med 3 km i en dalgång innan du når upp förbi trädgränsen och en platå fram till Ulvåtjärns rastskydd. Vid Ulvåtjärn finns en fin sandstrand, perfekt för en längre rast. Där finns också fina tältplatser och möjlighet att fiska för den som har köpt fiskekort. Vidare på väg mot Blåhammarens fjällstation måste man kämpa med en seg och lång uppförsbacke innan man når nästa platå. Den totala höjdskillnaden på hela sträckan är 370 m.


Storulvån till Sylarna

Storulvån – Sylarna

Etapplängd: 16 km

Höjdskillnad: 320 m


Längst in i fjällmassivet, nära norska gränsen, ligger Sylarna med spetsiga toppar. På väg mot Sylarna är dessa toppar ett riktmärke man ser från långt håll. Vägen från Storulvån är svagt kuperad och lätt att vandra på. I blöta marker och över vattendrag går man på spänger eller på broar. Tre kilometer från Storulvåns fjällstation korsar vandringsleden Lillulvån. Där går man över en härlig hängbro och det finns fina gräsytor för den som vill tälta. De sista tre kilometrarna innan man når Sylarnas fjällstation är rejält uppför och kan kännas extra jobbiga eftersom man redan tillryggalagt 13 km innan


Sylarna till Blåhammaren

Uppe på kalfjället går det en vandringsled mellan de två fjällstationerna vid Sylarna och Blåhammaren. Längs leden är det lätt att känna sig liten då man omges av enormt vida vyer och höga bergstoppar på när och fjärran. Har du kikare med dig kan du spana på norska vandrare eftersom gränsen till Norge endast är 5 km västerut.


Sträckan mellan Sylarna och Blåhammaren är 19 km och höjdskillnaden är endast 50 m. Det betyder dock inte att sträckan är helt platt. De tre kilometrarna närmast fjällstationerna har bra lutning medan större delen av sträckan däremellan är helt platt.


Rastskydd finns längs sträckan vid Enkälen och vid Sylen. Enkälen ligger på halva sträckan och Sylen ligger precis där stigningen upp mot fjällstationen vid Sylarna tar vid.

Epost: Info@friluftsinfo.se

Är någon information du vill lägga till eller något felaktig?

Kontakta gärna oss så fixar vi till det.