Vandring

Du kan gå eller åka skidor nästan överallt i naturen. Men det finns vissa undantag. Du får till exempel inte vara på annans tomt eller gå över planteringar. Allemansrätten gäller inte på golfbanan.

  Vandring

Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.


Markägarens tillstånd vid många tält

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.


I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området.


Anslagstavlor i området visar vad som gäller. Du kan också få mer information från kommunen eller länsstyrelsen.


Sveriges nationalparker och dess föreskrifter

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats

Ibland är det förbjudet att tälta i friluftsområden

De flesta kommuner har bestämmelser om camping i de lokala ordningsföreskrifterna. Det kan handla om förbud att tälta i parker, idrottsområden eller liknande.


Det kan också finnas förbud mot att tälta i friluftsområden.


Du behöver själv ta reda på vad som gäller. Information finns hos kommunen och polisen.