Tältning

  Tälta i naturen


Du får tälta något enstaka dygn i naturen. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen.

Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.


Markägarens tillstånd vid många tält

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.


I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området.


Anslagstavlor i området visar vad som gäller. Du kan också få mer information från kommunen eller länsstyrelsen.


Sveriges nationalparker och dess föreskrifter

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats

Ibland är det förbjudet att tälta i friluftsområden

De flesta kommuner har bestämmelser om camping i de lokala ordningsföreskrifterna. Det kan handla om förbud att tälta i parker, idrottsområden eller liknande.


Det kan också finnas förbud mot att tälta i friluftsområden.


Du behöver själv ta reda på vad som gäller. Information finns hos kommunen och polisen.